ESC E          RESET
ESC &l0L         perforation skip off
ESC &l0O         PORTRAIT
ESC &l1O         landscape
ESC &l1H         feed from tray
ESC &l26A         format bumagi A4
ESC &l1E        Top line at 1
ESC &l45F        Number of lines 45
ESC &l4D        4 lines-per inch interval
ESC &a9L        left margin - 9
ESC &a0R        otstup snizu

ESC *c111D       Select No 111 font for loading
ESC *c5F        after loading font
ESC (111X        Select up loaded font No 111

ESC *t300R       300 dot/pi
ESC *b0M        Set graphic compression method 0

ESC (0N         Char set ECMA-latin 1
ESC (s0t     Type face line printer
ESC (s0b     Normal weight
ESC (s0s     Style upright
ESC (s08.50v   Char height (in 1/72inch)
ESC (s16.66h   Chars per inch
ESC (s0P     Char spacing fixed

ESC *p693Y       pozicionirowanie X dot
ESC *p227X	    pozicionirowanie Y dot

ESC *r0F        start graphic at ??
ESC *rB              ?????????????
ESC *b2M        set graphic compression method 2
ESC *b4W8     raster data 4 bites
ESC *b4W
ESC *b5W
ESC *r1A        start graphic at current position
ESC *b2M        set graphic compression method 2
ESC *b9W
ESC *b10W
ESC *rB         ???????????????? Konec grafiki ???
^L           eject ???

: 19, Last-modified: Fri, 21 Jun 2019 17:48:23 GMT